Basoeki Abdullah

Wanita Duduk di Atas Rumput

180 x 65 cm

Cat Minyak - Kanvas